Banner HappyFeet

Diabetische voet
Mensen met diabetes mellitus (D.M.) hebben vaak een verminderd gevoel aan hun voeten, last van tintelingen of pijnlijke, koude voeten.  Wondjes kunnen langzaam genezen. Door de neuropathie worden de zenuwbanen aangetast, wat leidt tot gevoelsstoornissen. Het gevoel in de voeten vermindert, waardoor het waarschuwingssignaal voor pijn ontbreekt. Zo kunnen er ongemerkt drukplekken en wondjes ontstaan. De huid is extra kwetsbaar. Voetverzorging en goed passend schoeisel zijn voor mensen met DM noodzakelijk ter preventie van wondjes.

Vergoeding van voetzorg bij DM
Sinds 2015 wordt voetzorg voor diabetici door pedicures niet meer automatisch vergoed door de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding bij DM in aanmerking te komen, heeft u een zogenaamd zorgprofiel nodig. Een zorgprofiel wordt bepaald door de huisarts, diabetisch verpleegkundige, internist of podotherapeut. Uw persoonlijke zorgprofiel wordt bepaald aan de hand van het risico dat u loopt op wonden, slechte genezing ervan en het risico op amputatie. 
Heeft u zorgprofiel 2 of hoger, dan wordt uw specialistische voetzorg vergoed vanuit de basisverzekering. De podotherapeuten, waarbij ik ben aangesloten verzorgen de betaling aan de pedicures. Bij diezelfde podotherapeut moet u jaarlijks een screening laten doen.
Bij zorgprofiel 0 en 1 heeft u een aanvullende verzekering nodig om eventueel voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Leest u hiervoor goed de voorwaarden van uw verzekering door.